Help

Fy Nghartref

Yn anffodus bydd nifer fach o gyfeiriadau yn cael neges gwall wrth ddefnyddio Fy Nghartref. Os ydych yn cael trafferth defnyddio'r rhan hon o'n gwefan anfonwch e-bost at: digidol@sirgar.gov.uk.

Rydym yn ceisio cael cynifer o fanylion â phosibl er mwyn inni allu lleihau nifer y bobl sy'n cael y broblem hon. Mae'n bosibl ei bod yn digwydd oherwydd eich bod yn byw mewn cartref newydd neu oherwydd nad ydych wedi ymuno â'r cynllun ailgylchu eto ac felly nid yw eich data ar y system.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra. Cofiwch fod croeso ichi hefyd gysylltu â'n canolfan gyswllt drwy anfon e-bost at galw@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 01267 234567.


Fy un agosaf

Gallwch ddefnyddio Fy Un Agosaf mewn dwy ffordd:

  1. Gallwch chwilio'r sir gyfan.
  2. Gallwch chwilio am leoliad y mae gennych gôd post a chyfeiriad ar ei gyfer.

Chwiliad Sirol

  1. Cliciwch ar bennawd categori
  2. Ticiwch flwch y lle'r ydych am edrych arno ar y map
  3. Cliciwch ar yr eicon ar y map i gael gwybod rhagor.

Chwiliad Côd Post/Cyfeiriad

  1. Rhowch y côd post e.e SA31 1JP
  2. Dewiswch gyfeiriad o'r rhestr a roddir.
  3. Cliciwch 'Chwilio'
  4. Bydd y map yn mynd i'r lleoliad hwn ac yn dangos eicon tŷ yn y lle hwn.
  5. Dilynwch y camau uchod i ddod o hyd i leoedd o ddiddordeb ar y map

Sut mae symud y map neu bellhau/nesáu wrth ei ddefnyddio
Defnyddiwch bwyntydd eich llygoden i glicio ar y map a'i lusgo i leoliad newydd. Cliciwch ddwywaith ar y llygoden i nesáu, neu defnyddiwch olwyn eich llygoden i nesáu / pellhau. Neu gallwch ddefnyddio'r dewisiadau symud a nesáu/pellhau sydd yng nghornel chwith uchaf y map.

Sut i newid y Map
Cliciwch ar yr arwydd plws yng nghornel dde uchaf y map i newid rhwng golygon map ffotograff a map safonol.

Gweld gwybodaeth ychwanegol
Cliciwch ar unrhyw un o'r eiconau ar y map i weld rhagor o fanylion ynghylch y lle penodol hwnnw. Cyn y gallwch agor blwch gwybodaeth arall, mae'n rhaid ichi gau yr un sydd ar agor gennych, drwy glicio ar y groes goch.


Adborth

Os ydych yn cael problemau wrth ddefnyddio Lleol-i neu os oes gennych unrhyw awgrymiadau ynghylch sut y gallwn ni wella'r gwasanaeth hwn, rhowch wybod i ni.
eBost: lleoli@sirgar.gov.uk