Fy Rhybuddion

Cofrestrwch i gael rhybuddion Lleol-i. Gallwch gael y wybodaeth leol ddiweddaraf a derbyn rhybuddion drwy negeseuon e-bost neu negeseuon testun am wasanaethau yn eich ardal.

Enw Cyntaf

Cyfenw

eBost

Côd Post

Dewiswch ym mha iaith y carech gael y gwasanaeth


Os hoffech dderbyn negeseuon rhybuddio ar eich ffôn, tecstiwch "YMUNO" i 07892 345678.