Mae 'Fy Nghartref' yn rhoi gwybodaeth am wasanaethau'r cyngor yn ymwneud â'ch cyfeiriad cartref chi. Cael gwybod pryd y byddwn yn casglu eich biniau/deunydd ailgylchu.

  1. Nodwch eich côd post llawn
  2. Dewiswch eich eiddo
  3. Cliciwch ar MYND

Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth ddefnyddio "Fy Nghartref" rhowch wybod i ni.

Rhowch gôd post dilys yn Sir Gaerfyrddin yn y blwch a chlicio/tapio er mwyn dewis eich cyfeiriad o'r rhestr.

Chwilio eto